Navigácia

Contact

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

NAŠA ZUŠ

Koncerty, výstavy

"škola plná zážitkov vo vyučovaní"

Novinky

 • Milí rodičia, pozývame Vás na  plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 o 16:00  v koncertnej sále ZUŠ.

  Žiadame každého rodiča o účasť, nakoľko sa bude voliť nový člen rodičovskej rady.

 • 2. 10. 2017

  Do galérie Exkurzia na maliarskom sympóziu boli pridané fotografie.

       Tradičnou septembrovou udalosťou v Dudinciach sú Hontianske inšpirácie – Maliarske a sochárske sympózium v Hokovciach. Vďaka tomu  majú žiaci výtvarného odboru umeleckej školy v Dudinciach možnosť vidieť obrazy a tvorbu maliarov, sochárov a rezbárov nielen zo Slovenska ale i z Čiech, Poľska, Ukrajiny atď. Tento rok sme sa mohli 28.9.2017 stretnúť v krásnej vinohradníckej oblasti na rozhraní Dudiniec a Hokoviec, kde boli ubytovaní a my sme mohli nahliadnuť do zákulisia ich tvorby. Žiakov zaujali obrazy bývalej absolventky našej ZUŠ – Michaely Bodnárovej, ktorá nám prisľúbila i návštevu.  Ďalej boli zaujímavé a deťom blízke obrazy Ľubice Lintnerovej,  rozprávanie pána M. Mižáka a skúsenosti maliarov z Ukrajiny a Poľska,  ktorí pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia. Rozhovormi spojenými s ukážkami sme v príjemnej atmosfére strávili netradičné vyučovanie, ktoré by nebolo možné bez ústretovosti a sprievodu pána organizátora tohto hodnotného podujatia Ing. Júliusa Nyárjaša.

 • 4. 9. 2017

  Milí rodičia a žiaci, zadeľovanie rozvrhu žiakov navštevujúcich hudobný a výtvarný odbor bude prebiehať v prvý septembrový týždeň od pondelka 4.septembra do štvrtka 7.septembra v čase od 10:00 do 15:30 hod. 

  Riadne vyučovanie začína od pondelka 11.septembra podľa rozvrhu, ktorý si žiaci spolu s učiteľmi dohodnú v priebehu prvého týždňa. V prípade nutnosti bude možné rozvrh upraviť aj neskôr podľa individuálnych potrieb Vášho dieťaťa, avšak po konzultácii s učiteľmi hudobného a výtvarného odboru.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

Fotogaléria