Navigácia

Contact

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

NAŠA ZUŠ

Koncerty, výstavy

 

 

 

"škola plná zážitkov vo vyučovaní"

Novinky

 • V dňoch 24. a 25. apríla sa v našej ZUŠ uskutočnil výchovný koncert „ Korene jazzu“. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie z histórie jazzovej hudby. Súčasťou koncertu bola aj prezentácia, ktorá žiakom priniesla hudobné ukážky z tohto žánru. Samozrejme vystúpili aj žiaci ZUŠ, ktorí zaujali divákov svojou šikovnosťou.

 • Žiaci výtvarného odboru mali možnosť v minulých týždňoch vyskúšať si netradičné vyučovanie priamo na výstave obrazov. Michaela Holotová Bodnárová, absolventka našej školy, neskôr i VŠ výtvarných umení v Banskej Bystrici, počas svojej výstavy v LD Diamant ochotne diskutovala, vysvetľovala a sprevádzala našich žiakov. Tí sa ukázali vo veľmi kreatívnom uhle a zaujali svojimi otázkami i samotnú maliarku. Žiakom je jej tvorba známa z maliarskych sympózií v Hokovciach, ale i z našej ZUŠ, kde jej práce slúžia ako študijný materiál. Určite bola táto výstava inšpirujúca pre mnohých žiakov a už sa tešia na ďalšiu spoluprácu s „našou“ maliarkou, na ktorej sme sa dohodli.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

Fotogaléria