Navigácia

Contact

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

NAŠA ZUŠ

Koncerty, výstavy

"škola plná zážitkov vo vyučovaní"

Novinky

 • Milí rodičia!

  Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že od septembra budúceho školského roku, sa v našej základnej umeleckej škole, v triede PaedDr. Libuši Frankovej DiS.art., začne vyučovať nový hudobný nástroj - klarinet. Keďže tento drevený dychový nástroj s klapkovým mechanizmom je, čo sa týka techniky dýchania, pomerne dosť náročný, v prípade záujmu oň je nevyhnutné, aby žiaci absolvovali najskôr štvorročné štúdium na sopránovej zobcovej flaute, ktoré predstavuje akúsi dychovú prípravu pre všetky zložitejšie dychové nástroje. Veríme, že záujem o klarinet bude stúpať, a že počet žiakov hrajúcich na tento atraktívny hudobný nástroj bude v našej základnej umeleckej škole stále rásť.

 • Keď prichádza vianočný čas, je ho všade vidieť, cítiť i počuť. Výzdoba v nákupných centrách, vôňa sladkých medovníkov na vianočných trhoch a koledy? Tie znejú zo všetkých strán. Naša umelecká škola nie je výnimkou. Žiaci navštevujúci hudobný odbor si každoročne pripravujú krásne vianočné melódie, aby potešili srdcia svojich poslucháčov. I v tomto školskom roku sa rozhodli osláviť príchod Vianoc dvomi koncertmi. 14. decembra v dopoludňajších hodinách si zahrali pred veľmi vďačným publikom - detičkami z materskej školy a 19. decembra podvečer si ich prišli do koncertnej sály vypočuť nie len ich najbližší, ale i verejnosť.

 • Dňa 12.12.2017 mali žiaci Základnej umeleckej školy v Dudinciach možnosť prežiť umelecké chvíle v Bratislave. Slovenské národné divadlo im poskytlo príležitosť pozrieť sa detskými očami na operu Predaná nevesta od Bedřicha Smetanu v modernej úprave. Neskôr žiaci navštívili galériu Nedbalka, ktorá okrem obrazov klasických maliarov Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka aj moderné abstraktné umenie, a zároveň poskytla pohľad na nevšednú interiérovú architektúru. Posledným bodom výletu bola návšteva vianočných trhov v Starom meste, kde si žiaci vychutnali nádhernú atmosféru. Neodolali tradičným slovenským špecialitám a nakúpili si suveníry. Žiaci si odniesli z výletu zaujímavé spomienky.

 • 8.12.2017 sa tradične konal Mikulášsky jarmok na pešej zóne v Dudinciach. Žiaci Spojenej školy v Dudinciach sa podieľali programom, ktorý si pre Mikuláša pripravili v podobe pesničiek, básničiek a kolied. Konkrétne základná umelecká škola sa prezentovala spevom kolied s akordeónovým sprievodom. Žiaci výtvarného odboru si pripravili tak ako po minulé roky množstvo ručne vyrábaných vianočných produktov. Mladší žiaci vyšívali voňavé levanduľové vrecúška, starší svietniky z prírodného materiálu alebo z hliny, kávové dózy, šitých Mikulášikov z makovičiek a mnoho ďalších. Výroba, ale i predaj týchto predmetov nám už pripomína príchod Vianoc, navodzuje príjemnú atmosféru, ktorú majú všetci radi. Preto sa radi do tejto akcie zapájame. Okrem toho si žiaci môžu vlastnou tvorivosťou zarobiť peniažky na ďalší výtvarný materiál, a tak pocítiť hodnotu každého eura ale aj to, že prispeli vlastnou aktivitou. Ich vlastným pričinením si zarobili 107eur, ktoré budú použité v ateliéri na ďalšiu tvorivú činnosť. Veľkú vďaku si zaslúžia nielen všetci žiaci, ale hlavne návštevníci tohto podujatia, ktorí prispeli dobrovoľným príspevkom.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

Fotogaléria