Navigácia

Contact

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

NAŠA ZUŠ

Koncerty, výstavy

 

 

 

 

"škola plná zážitkov vo vyučovaní"

Novinky

 • Milí rodičia, milé deti,

  v pondelok 3. septembra 2018 sa aj v umeleckej škole začína nový školský rok, je potrebné, aby ste si v priebehu prvého týždňa prišli dohodnúť rozvrh hodín. Učitelia budú v škole k dispozícii každý deň od 10:00 do 15:00 hodiny.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 19.06.2018 sa v koncertnej sále našej ZUŠ konal záverečný a absolventský koncert. Pozostával z dvoch významných častí. V prvej časti zahrali štyria žiaci nižších ročníkov a druhého stupňa. Druhá čast patrila tohtoročným absolventom. V podaní Tomáša Pátereka a Davida Kaskӧtӧho zazneli náročnejšie skladby z obdobia baroka, romantizmu, 20. a 21. storočia. Súčastou koncertu bola aj výstava absolventských prác žiačky Lenky Benkovej.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175 SŠ
  +421 45 5583429 ZUŠ
  +421911 903 076 ZUŠ

Fotogaléria