Navigácia

Contact

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175
  +421 45 5583429, +421911903076 ZUŠ

NAŠA ZUŠ

Sobota 22. 7. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Novinky

 • Dňa 12. 6. 2017 o 16:30 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil slávnostný koncert, ktorý pozostával z dvoch významných častí. Prvá časť bola záverečným vystúpením a vyvrcholením celoročného úsilia a práce žiakov hudobného odboru a ich pedagógov.  Druhá časť patrila absolventom Terézii Guttenovej, Richardovi Máťášovi a Michaele Suchanovskej, ktorí týmto absolventským koncertom ukončili štúdium na našej základnej umeleckej škole. Koncert bol spojený s absolventskou výstavou prác žiakov výtvarného odboru Rebeky Ľuptákovej, Lucii Horváthovej, Mareka Ošusta a Henricha Tótha.  Vyvrcholením snahy našich absolventov je záverečné vysvedčenie, ktoré im slávnostne odovzdali ich triedni učitelia. Absolventom srdečne gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia a prajeme im veľa šťastia...

 • Dňa 17. a 22. 5. 2017 sa konali prijímacie skúšky do prípravného a prvého ročníka. Deti sa mohli uchádzať o štúdium vo výtvarnom a hudobnom odbore. Do prvého ročníka hudobného odboru bolo prijatých 8 detí. Do výtvarného odboru bolo prijatých 5 detí do prípravného ročníka a 6 detí do prvého ročníka. K úspešnému vykonaniu skúšok srdečne gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince - Základná umelecká škola
  Ľudovíta Štúra 155, 962 71 Dudince
 • +421 45 5583175
  +421 45 5583429, +421911903076 ZUŠ

Fotogaléria